Zbog nedovoljnog interesa javnosti i izuzetno slabe interakcije pratitelja, ove stranice su prebačene u arhivski format
i više se neće ažurirati niti nadopunjavati novim sadržajem!

NOVOSTI: Zbog osobitih inzistiranja magistra Željka Renića, inače pomoćnika pročelnika za komunalno i prometno redarstvo u Zagrebu, odlučili smo iznova krenuti s radom, a novi portal će uz zagrebačke teme uključivati i teme iz Zagrebačke županije.

Uskoro na Zagreb24.hr

O Jurici Krleži (baš kao i o Davoru Viću i o Damiru Grgiću) nemam apsolutno niti jedno jedino pozitivno mišljenje. Tipični SDP-ov uhljeb (baš kao i druga dvojica) koji je svoju karijeru mogao pronaći jedino u mandatu Tomislava Tomaševića!

nepravilnosti u Zagrebačkim Cestama
Izvor: Zagreb.hr

Bio je on direktor i u Državnim cestama pa u Županijskim cestama, a sada i u Gradskim cestama, ali neizbježno se ističe silazna putanja tih karijera.

Ali neka, ako korupcijska hobotnica može biti HDZ i AP neka to također budu SDP i PG...ne daj Bože da se nekog diskriminira! :-)))))

Jasno je meni da su voditelji podružnica u Holdingu političke funkcije i da se tu očekuje uhljebistan, ali nije mi jasno da njihovu nesposobnost naš gradonačelnik čuva i njeguje s bogobojaznim štovanjem!

To mi nije jasno i nikad mi neće biti jasno!

Mislim da je očigledno iz uvoda kako ću u ovom članku pobrojavati apsurde, štetu i nezakonitosti pa krenimo redom...

Petljanje s natječajem oko prijevoza asfalta i ostalog rasutog materijala

Poptuno ispravno provedenu javnu nabavu i ugovorene poslove prijevoza asfaltne mase i ostalog rasutog materijala gradonačelnik Tomašević odlučio je poništiti! Pretpostavljam po nagovoru voditelja Krleže, ali moguće i da je gradonačelnik kriv sam...

U obrazloženju navodi kako je naručitelj (op.a. Grad Zagreb za ZGH i ZG ceste) odlučio podijeliti predmet nabave na grupe na način da se razdvoje vrste vozila po nosivosti i vrsti materijala koji se prevozi, a što će uzrokovati promjenu procijenjene vrijednosti nabave na niži iznos (op.a. procijenjena vrijednost je bila 55.000.000 kn +PDV). Nadalje, ističe kako bi se time omogućilo sudjelovanje većem broju ponuditelja što bi omogućilo "kvalitetnije odvijanje poslovnih procesa".

Dakle, odlučili su poništiti natječaj kako bi "rascjepkali" nabavu na više različitih tipova kamiona da bi sveukupna cijena bila niža i kako bi se osigurala "bolja kvaliteta". To je bilo 22.03.2022. godine.

Ponuditelji su se žalili, a Državna komisija je njihovu žalbu usvojila te poništila gradonačelnikovu odluku o poništenju natječaja te naložila naknadu od 70.000 kn zbog troška žalbenog postupka i 15.000 kn naknade štete za trošak propale bankovne garancije. To je bilo 17.05.2022. godine.

Komisija je, između ostalog, bitnim istaknula kako sama natječajna dokumentacija propisuje da je dioba na grupe nemoguća: 
"Predmet nabave nije podijeljen na grupe. Predmet nabave nije podijeljen na grupe jer isti čini jedinstvenu cjelinu. Predmetne funkcije i poslovi međusobno su povezani i međuovisni te bi podjela na grupe učinila pružanje predmetnih usluga neefikasnim i neučinkovitim. Naručitelj nije u mogućnosti, zbog prirode predmeta nabave i činjenice da se radi o predmetu nabave koja predstavlja cjelinu, predmet podijeliti na grupe. Prilikom asfaltiranja ulica na istom gradilištu, potrebno je naručiti kamione različitih nosivosti i to tro i četveroosovince za izradu nosivih i habajućih slojeva kolnika, a na strmim i užim dijelovima cesta koriste se i dvoosovinci. Za asfaltiranje pješačkih nogostupa koriste se manji kamioni dvoosovinci i cestarska vozila. Za krpanje udarnih rupa i manje sanacije kolnika koriste se cestarska vozila. U slučaju da se predmet nabave podijeli na grupe nastao bi problem u organizaciji gradilišta te bi došlo do problema u naručivanju kamiona koji bi u jednom danu bili zaposleni na više gradilišta. Također prijevoz rasutog tereta i asfaltne mase smatra se nerazdjeljivom cjelinom za potrebe svakog gradilišta s obzirom da se prijevoz obračunava u tonama ili u m3. Ukoliko bi predmet nabave bio podijeljen na više grupa, javlja se problem koordinacije između nosioca pojedinih grupa o usklađivanju vremena i potrebnih kamiona na gradilištu kao i daljnjeg rasporeda po drugim gradilištima ako se radovi na jednom gradilištu ranije završe i ostatak radnog vremena trebaju biti raspoređeni po drugim gradilištima."

Dakle, u samoj dokumentaciji o nabavi (koju su napravile ZG ceste, Holding i Grad Zagreb) je jasno propisano i opisano zašto je uopće čitava nabava jedinstvena, odnosno zbog čega nije podijeljena na grupe, a dodatno sve precizno i detaljno elaborira, ali voditelj Krleža i gradonačelnik Tomašević su odlučili (iz puke misli i hira) da je to sve skupa bolje rascjepkati i da će upravo to rscjepkavanje dati bolje rezultate...iako je tehnički i stručno pojašnjeno da sigurno neće! :-)))))

Što je gradonačelnik mogao nego na koncu donijeti odluku o odabiru! To je bilo tek 14.11.2022. godine. ZG ceste nisu radile u punom kapacitetu gotovo čitavu 2022. godinu!

Jurica Krleža je i dalje voditelj ZG cesta! Gradonačelniče, nije li Vam žao, nije li Vas sram?

Petljanje s nabavom bitumena

Otprilike u isto vrijeme kad su voditelj Krleža i gradonačelnik Tomašević "osigurali" ozbiljan nerad ZG cesta za 2022. godinu (poništavajući natječaj za prijevoz asfalta), voditelj Krleža odlučio se "nadmudrivati" s INA-om oko cijene bitumena.

Naime, u svojim dopisima od 24.02.2022. pojašnjava kako naručeni bitumen 50/70 (2000 tona s cijenom 6.626.000 kn) i bitumen 70/100 (300 tona s cijenom 993.900 kn) neće biti moguće iskoristiti u ugovornim okvirima te da moli za produljenje roka na narednih 45 dana pod istim ostalim uvjetima.

Nadalje pojašnjava kako se INA (op.a. ugovorni dobavljač) očitovala da ne može udovoljito tom zahtjevu, ali da navedenu količinu može ponuditi izvan roka ugovora uz poskupljenje od 6.82%.

Na koncu predlaže da se sklope dodatni ugovori uz pozivanje na zaključak Vlade RH o korekciji cijena.

Nažalost, zaključak Vlade RH na koji se poziva voditelj Krleža primjenjiv je samo ukoliko je povećanje cijena 10% i više!

Dakle, voditelj Krleža upustio se u pripetavanje s INA-om, koja je jedan od najjačih i najvećih gospodarskih subjekata u zemlji, oko povećanja nabavne cijene od 6.82% pozivajući se na zaključak Vlade RH koji jasno i uočljivo navodi da je isti primjenjiv za povećanje cijena od 10% i više!

Rezultat navednog, što doznajem od izvora u ZG cestama, je da su ZG ceste bile bez bitumena između veljače i lipnja 2022. godine, a to je vršni period izvršenja asfalterskih radova s obzirom da su vremenski uvjeti to dozvoljavali (op.a. krivulje proizvodnje asfaltnih mješavina dugi niz godina potvrđuju da je upravo navedeni period optimalan za cestogradnju-niskogradnju, ukoliko to vremenski uvjeti dopuštaju).

U tom periodu  ZG ceste su propustile izvođenje radova u vrijednosti 60.000.000 kn (cca 8 milijuna eura).

Građani su to "osjetili" kroz neizvršavanje komunalnih akcija, GUMS naloga, neuređivanje javnih cesta i neizvršavanje asfalterskih programa. 

Jurica Krleža je i dalje voditelj ZG cesta! Gradonačelniče, nije li Vam žao, nije li Vas sram?

Goran Vlašić je i dalje u ZG cestama

Već sam ranije pisao o tome kako Goran Vlašić uopće nije zaposlenik Zagrebačkog Holdinga već je zaposlenik GSKS-a (op.a. firma kojoj je također vlasnik Grad Zagreb, ali one su potpuno odvojene i zasebne pravne osobe (kao primjerice i ZET).

Dakle, meni do danas nije razjašnjeno na koji način taj čovjek uopće boravi na lokacijama ZG cesta (odnosno Holdinga).

Ono što mi jeste poznato, navedeni je zadužen za mnoge aktivnosti u Cestama i to sigurno od kolovoza 2022., a mnogi izvori iz Cesta potvrđuju i duže.

O svemu sam pisao predsjedniku uprave ZGH Novakoviću, ali i gradonačelniku Tomaševiću više puta, a pisao sam i svim sindikatima koji djeluju u Holdingu.

Koliko je meni poznato nitko nije učinio ništa!

U jednoj raspravi na Facebook-u je Dario Rastovčan (op.a. zaposlenik u Cestama, savjetnik direktora za tehničke poslove) istaknuo kako je temeljem mojih ranijih prijava provedena neovisna pravna provjera (op.a. što god to značilo i tko god to provodio) i da je "za Vlašića potpisan sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji GSKG i ZGH Zg ceste koji pokriva taj njegov radni odnos do 30.6. i imaju čak članak u KU da njihov radnik baš sa takvim ugovorm // sporazumom može biti ustupljen drugom društvu".

Gradonačelniku (koji do danas ne samo da nije odgovorio, nego nije ništa niti učinio u vezi ukazanih nepravilnosti) sam istaknuo cijeli niz nejasnoća i problema koji se pojavljuju u vezi navedenih konstatacija Daria Rastovčana.

Prema zakonu o radu radnik mora imati ugovor o radu u kojem je navedeno radno mjesto i opis poslova radnog mjesta. U praksi i radnik i poslodavac mogu potpisati bilo što, ali ugovor bez navedenog je protuzakonit bez obzira na volju pravnih strana. Vjerujem da je to svima poznato i jasno. Jesu li u ugovoru Vlašića upisane djelatnosti iz ZG cesta koje de facto obavlja?

Ako je provedena istaga onda je sigurno utvrđeno da je Goran Vlašić raspoređen u zimskoj službi (op.a. dokaz je XLS tabela čiju autentičnost može potvrditi 10-ina svjedoka), da je među glavnim organizatorima projekta podzemnih spremnika u Zagrebu (op.a. dokaz je mail Vlašića za koji postoji elektronski trag), da je u ZG cestama operativno radio još u kolovozu 2022. (op.a. dokaz je potpisna liste čiju autentičnost može potvrditi grafološki vještak) čime je dokazano duže operativno djelovanje u sklopu Zagrebačkog Holdinga s kojim nema sklopljen ugovor o radu.

Niti jedan ugovor između GSKG-a i ZG cesta nije bio sklopljen tijekom kolovoza 2022. godine što je eklatantan dokaz korupcije i nezakonitog zapošljavanja!

U isto vrijeme dok Vlašić "boravi" u Cestama GSKG objavljuje ne jedan već dva natječaja tražeći zaposlenika upravo njegovih znanja i vještina! Tko je ovdje lud?!

Nesporno je da je Goran Vlašić "situiran" u ZG cestama samo i jedino na ingerenciju voditelja Krleže! Nesporno je da je gradonačelnik o svemu temeljito informiran i da navedeno očigledno odobrava kad ništa ne čini!

Jurica Krleža je i dalje voditelj ZG cesta! Gradonačelniče, nije li Vam žao, nije li Vas sram?

Ugovor između ZG cesta i Čistoće o pilot projektu potpuno je nezakonit

Da, dobro ste pročitali, bizaronostima nema kraja! Dobio sam ugovor kojim je reguliran pravni odnos između Čistoće i Zagrebačkih Cesta po pitanju pilot projekta -- i on je nezakonit !!! :-)))))

Očito čega god se naš vrli gradonačelnik primi završava jednim ili drugim oblikom nezakonja...počinjem se pitati može li naš gradonačelnik išta napraviti kako treba?!

Naime, ugovor je sklopljen između podružnice Čistoća i podružnice Zagrebačke Ceste, a moj odvjetnik odgovorno tvrdi da je to apsolutno nemoguće jer su podružnice dio iste pravne osobe Zagrebačkog Holdinga i nemaju svoju posebnu pravnu osobnost pa jednostavno ne mogu međusobno sklapati ugovore -- sve njihove međusobne odnose i aktivnosti može jedino urediti uprava Holdinga svojom odlukom i ni na koji drugi način se njihova postupanja ne mogu "ugovoriti" odnosno dogovoriti !!!

Svaka čast voditelju Krleži i voditelju Viću na genijalnoj dosjetki !!!

Postoji još jedan ugovor ZG cesta o podzemnim spremnicima...onaj s GSKG-om

Početkom veljače mi je netko anonimno dostavio potpuno bizarni ugovor između GSGK-a i ZG cesta kojim je definirana suradnja u vezi podzemnih spremnika !!!

Odmah sam pisao gradonačelniku (i voditelju Krleži) u vezi tog ugovora i postavio brojna pitanja, na koja nikad nisam dobio odgovor! Gradonačelnik meni ni inače ne odgovara...on se time ne bavi! ;-)

Prvo i najbizarnije u tom ugovoru jesu navodi da su Zagrebačke ceste pružatelj usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba! Evo, ja sam u svojoj gluposti bio uvjeren da je to Čistoća!

Drugo pitanje je za koji točno posao je sklopljen ovaj ugovor? Datum sklapanja je iz prve polovice studenog 2022. i vrijedi do kolovoza 2023., a ubrzo nakon sklapanja ugovora je natječaj za podzemne spremnike poništen! O čemu se tu radi?!

Treće pitanje je po kojoj osnovi je voditelj Krleža sklopio ugovor, kada znamo da je predsjednik uprave Ivan Novaković i kada je razvidno da u ugovoru nije navedeno ovlaštenje Krleže za potpis istog (što je uobičajena praksa)?!

Četvrto pitanje je temeljem kojeg natječaja je ovaj ugovor skopljen?! Temeljem zakona, koji je u tom pogledu kristalno jasan, ne postoji mogućnost sklapanja bilo kakvog ugovora bez natječaja, bez obzira bio taj natječaj javan (javna nabava) ili pozivni (bagatelna nabava)!

Peto pitanje odnosi na financijski dio ugovora! Nepoznata je ugovorena vrijednost posla kao ni način naplate iz 3. članka (op.a. nepoznato je  radi li se o poznatim i očekivanim ili nepoznatim i nepredvidivim iznosima)! 

I opet se pitam jesam li ja lud ??? Pa zakleo bih se životom da je Čistoća jedina ovlaštena pružati uslugu sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba! Zovite Vrapče, neka me vode !!!

Najbizarnije od svega je što je i starim i novim natječajem utvrđeno da sve radove treba obaviti dobavljač pa se postavlja pitanje za što se točno ovaj ugovor sklapao, je li ovaj ugovor fiktivan i je li u funkciji pljačke ili pranja novca (???):

"Isporuka kompletnog sustava spremnika, spuštanje s kamiona na lokaciju koju odredi Naručitelj i ugradnja, uz logističku i stručnu pomoć Naručitelja. Odabrani ponuditelj je dužan dati pisanu izjavu da je roba ugrađena sukladno uputama proizvođača. Nakon završetka radova, obveza odabranog ponuditelja je i stavljanje predmetnog podzemnog spremnika u potpuno funkcionalno stanje."

Novinar je mjesec dana nakon što sam gradonačelniku slao upit o ovom ugovoru (i priložio ga u mailu) na konferenciji za medije postavio pitanje o tome, a gradonačelnik je izjavio kako mu je informacija o tome "prvi glas"!

Gradonačelnik lagao da mu je to "prvi glas"

Gradonačelniku sam 08.02.2023. poslao u mailu ranije opisani ugovor i zamolio za pojašnjenja! Odgovor nisam nikad dobio. Ali dobio sam potvrdu primitka maila! ;-)

Za koju točno vrstu posla je ovaj ugovor sklopljen? Spominju se podzemni spremnici, ali gradonačelnik je javno obznanio da je taj natječaj poništen. Radi li se o nekom drugom poslu s podzemnim spremnicima o kojem javnost nije upoznata?

Na koji način i po kojoj osnovi u ime Zagrebačkog Holdinga ugovor sklapa voditelj Krleža kad u ugovoru nije jasno naznačeno ovlaštenje uprave Holdinga po kojem on to čini, što bi bila zakonska obveza?

Na koji način je u ugovoru ustanovljeno da je podružnica Zagrebačke ceste obveznik pružanja usluge temeljem Odluke, kad je jasno to podružnica Čistoća?

Temeljem kojeg natjačaja je sklopljen ovaj ugovor?

Koja je ugovorena vrijednost ovog ugovora?

Koja je točno funkcija i uloga Dražena Štiglića u ZG cestama, ako je potrebno za nabavu angažirati vanjsko trgovačko društvo?

Na koji način je točno ustanovljen članak 3. ugovora? Radi li se o poznatim i očekivanim ili nepoznatim i nepredvidivim iznosima?

Temeljem čega je vrlo specifično definirano trajanje ugovora do 01.08.2023. godine?

Zbog čega nije u ugovoru definiran otkazni rok? Na ovaj način ugovor prestaje tek 1.8. čak i ako se ranije raskine...

Je li s ovim ugovorom upoznata uprava društva Zagrebački Holding d.o.o. i ako jeste tko je od članova uprave upoznat s ovim? Je li s ovim upoznat gradonačelnik Tomašević?

Gradonačelnik je 07.03.2023. na novinarsko pitanje pojašnjavao da GSKG nema nikakve veze s podzemnim spremnicima nego s tipiziranim boksevima, ali je na daljnje inzistiranje novinara sa začuđenim izrazom lica rekao da mu se pošalje pisani upit i da su mu te informacije "prvi glas"!

Pogledajte izjavu gradonačelnika:

Imate informacije o ovoj temi? Uočili ste grešku? Kontaktirajte nas
Podržite nas i podijelite ovaj članak:

Brzi kontakt

Najnovije

Neven Brnjas, najpoznatiji ZET-ov zviždač i jedan od najpoznatijih domaćih ...

Uzeo sam simboliku Shakespeareovog trgovca koji u tom remekdjelu kao ...

Skoro godinu dana ističem kako je natječaj za podzemne spremnike namješten ...

Back to Top